เชื่อมโยงรัฐสู่

ดิจิทัลสเปซ ด้วย

ระบบการสื่อสารแบบรวมศูนย์ (workD Platform) ระบบที่ใช้ติดต่อสื่อสารภายในหน่วยงานภาครัฐแบบรวมศูนย์บนแพลตฟอร์มเดียวกัน หรือ workD Platform ที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และสนับสนุนการทำงานแบบ Hybrid Working แม้อยู่ต่างสถานที่กันก็สามารถเชื่อมต่อและทำงานร่วมกันได้

workD Mail

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ที่รองรับโปรแกรม e-Mail Client

workD Chat

การส่งข้อความเพื่อสนทนากับบุคคล
หรือการจัดการสนทนากลุ่มบุคคล

workD Meet

ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์
และนัดหมาย

workD Meet+

ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์
และนัดหมาย สำหรับวาระลับ

แพลตฟอร์ม
การทำงานออนไลน์

ระบบ Mail, Chat, Meeting, Share File/Document และบริการอื่นๆ ในอนาคตสามารถทํางานร่วมกันได้บนแพลตฟอร์มเดียวกัน โดยไม่ต้องยืนยันตัวใหม่บนคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่อื่นๆ

ระบบพิสูจน์ยืนยัน
ตัวตนทางดิจิทัล

รองรับการยืนยันตัวตนผ่าน Single Sign-On โดยไม่ต้องทำการยืนยันตัวตนใหม่ พร้อมระบบบริหารจัดการผู้ใช้งาน สำหรับการใช้บริการอื่นๆ ในอนาคตได้

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
อย่างปลอดภัย

ระบบ Meet และ Meet+ ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานการ รักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุม การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเป็นไปตามประกาศ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเรื่องมาตรฐานการ รักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563

เอกสาร / คู่มือ / ประกาศ

วิดีโออบรมการใช้งานระบบ workD สำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin)

วิดีโออบรมการใช้งานระบบ workD สำหรับผู้ใช้งาน (User)

วิดีโอการติดตั้ง workD Mail บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

ที่มาโครงการ

สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
(องค์การมหาชน) พ.ศ.2561 เพื่อเป็นหน่วยงานกลางของระบบรัฐบาลดิจิทัล ทําหน้าที่ให้บริการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาบริหาร
จัดการ และให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบการให้บริการหรือแอปพลิเคชันพื้นฐานของหน่วยงานของรัฐ
และหน่วยงานอื่นเกี่ยวกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA
ชั้น 17 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ 108
ถนนรางน้ำ
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: (+66)2 612 6060
อีเมล : [email protected]

www.dga.or.th

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียด ได้ที่ นโยบายคุ้กกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณเองได้โดยคลิกที่ ตั้งค่า